ACANTA
Onorariul orientativ pentru serviciile enumerate este:
    * intocmirea documentatiei pentru certificatul de urbanism - minim 800 RON
    * proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire (PAC) - 70% din valoarea proiectului tehnic complet de executie
    * proiect pentru autorizarea demolarii (PAD) - 1600 RON
    * proiect tehnic complet de executie pe specialitati(PTE) - intre 35-55 RON/mp desfasurat de constructie proiectata
    * aviz geotehnic - 1200 RON
    * expertiza tehnica - 2000-4000 RON
    * documentatii de urbanism (PUD) - min. 3500 RON
    * documentatii de urbanism (PUZ) - min. 16.000 RON
    * consultanta tehnica de specialitate - min. 250 RON/deplasare si solutie
    * evaluari imobiliare - 400-1500 RON
Pentru oferte financiare ferme va rugam sa ne contactati
Tarife informative